CBTT ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC

Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC

CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần AAV Group

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần AAV Group

Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần AAV Group cấp thay đổi lần thứ 17 ngày...

Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần AAV Group cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 10/4/2024

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

CBTT Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo

Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết

CBTT Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC năm 2023

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC năm 2023

CBTT Sơ yếu lý lịch các ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV...

Công văn Công bố thông tin Sơ yếu lý lịch các ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 -2027

Thông báo thay đổi nhân sự Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hải

Thông báo thay đổi nhân sự Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hải

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng...

Công văn CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021

CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc thanh lý hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền kề khu dân...

Công văn Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc thanh lý hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền kề khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương”