Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: NQ HĐQT về việc phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

30/11/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần AAV Group

17/8/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021

25/7/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

08/7/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm lần 01 năm 2021

04/6/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/5/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/4/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

10/3/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/3/2022

Tải về