Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

17/12/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của AAV

06/12/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

04/12/2021

Tải về

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Hà Nội.

01/12/2021

Tải về

AAV: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty

30/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đông nam dược Nguyễn Thiệu

08/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty

07/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT vv thông qua Hợp tác đầu tư và Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế để triển khai thực hiện DA “Tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà dịch...

07/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn

06/10/2021

Tải về