Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27/3/2023

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16/02/2023

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người phụ trách quản trị công ty

10/01/2023

Tải về

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023

04/01/2023

Tải về

AAV: NQ HĐQT về việc phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

30/11/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần AAV Group

17/8/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021

25/7/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

08/7/2022

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm lần 01 năm 2021

04/6/2022

Tải về