Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

04/02/2021

Tải về

AAV: Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty

22/02/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc về việc thanh lý hợp đồng hợp tác liên danh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thành Đông - Sao Đỏ

28/12/2020

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

25/11/2020

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vệc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội

14/9/2020

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

31/3/2020

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02/03/2020

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc Hoãn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2019

15/10/2019

Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

19/07/2018

Tải về