Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty

30/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đông nam dược Nguyễn Thiệu

08/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty

07/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT vv thông qua Hợp tác đầu tư và Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế để triển khai thực hiện DA “Tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà dịch...

07/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn

06/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua “Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo” tại phường Sao Đỏ, thành...

06/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc Quyết định đầu tư dự án “Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo” phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

06/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

05/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết số 0210-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 02/10/2021 của HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại các Công ty con.

02/10/2021

Tải về