Văn bảnNgày ban hànhTải về

Nghị quyết của HĐQT về việc Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

17/10/2018

Tải về

Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty CP Hồng Hưng; thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty CP Hồng Hưng

30/08/2018

Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

30/08/2018

Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

27/08/2018

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

27/05/2019

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

15/05/2019

Tải về

AAV: Nghị quyết số 1405-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

14/05/2019

Tải về

AAV: Nghị quyết HĐQT về việc rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty

10/04/2019

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

09/04/2019

Tải về