Văn bảnNgày ban hànhTải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua “Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo” tại phường Sao Đỏ, thành...

06/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc Quyết định đầu tư dự án “Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo” phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

06/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

05/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết số 0210-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 02/10/2021 của HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại các Công ty con.

02/10/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Hải Dương - Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

27/9/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ...

10/9/2021

Tải về

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xác định rõ tư cách của từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

08/9/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

12/8/2021

Tải về

AAV: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

30/7/2021

Tải về