CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 1 năm 2023

27/04/2023

Công văn số 50/2023/CV-AAV ngày 27/4/2023 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 (Xem tại đây)
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần AAV Group (Xem tại đây)
  3. Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần AAV Group (Xem tại đây)

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.