CBTT: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận chuyển nhượng thành công Hợp đồng thuê Văn phòng tại Hà Nội

25/10/2021

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận chuyển nhượng thành công Hợp đồng thuê Văn phòng tại Hà Nội, thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY