Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp năm 2019

07/09/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 06/9/2019, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lớp “Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp năm 2019 cho lực lượng phòng cháy chữa cháy trong các phòng ban, bộ phận, đơn vị, công ty thành viên.

 Phổ biến kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy

Tham dự lớp huấn luyện có lãnh đạo Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cán bộ chuyên môn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hải Dương và 10 cán bộ, nhân viên thuộc Đội PCCC cơ sở. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng PCCC cơ sở đã được các giảng viên giàu kinh nghiệm phổ biến, truyền đạt những kiến thức cơ bản, thiết thực trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các văn bản pháp luật mới, các kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Sau khi được truyền đạt về lý thuyết, CBCNV đã được giảng viên hướng dẫn thực hành cách thức sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị tại đơn vị để xử lý tình huống cháy cụ thể, tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn về người, tài sản cho Công ty.

Huấn luyện, thực hành cách thức sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của Tập đoàn đã lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; những biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời nâng cao kỹ năng về công tác chữa cháy tại chỗ cũng như cách cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban truyền thông AAV