Hồng Hưng nhận giấy phép xây dựng công trình toà nhà cho thuê cao cấp tại dự án Khu chung cư và nhà ở phường Việt Hòa

07/06/2019

Ngày 30/11/2017, Công ty cổ phần Hồng Hưng đã được Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cấp “Giấy phép xây dựng” số 79/GPXD-SXD cho Công trình tòa nhà cho thuê cao cấp 13 tầng của Công ty tại dự án Khu chung cư và nhà ở phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.

Dự án Công trình tòa nhà cho thuê cao cấp 13 tầng của Công ty cổ phần Hồng Hưng là một trong những dự án thực hiện chủ trương chuyển đổi trọng tâm kinh doanh bất động sản sang hướng khai thác các giá trị gia tăng bền vững. Dự án hướng tới phục vụ nhu cầu lưu trú của các chuyên gia làm việc tại tỉnh Hải Dương, cải thiện điều kiện làm việc và sinh sống của các chuyên gia và góp phần cải thiện chỉ số PCI của tính.

Đến nay, Công ty đã hoàn tất các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành như mặt bằng, hồ sơ pháp lý khu đất, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư khác như phương án đầu tư xây lắp, phương án kinh doanh và tiếp thị, bảo đảm thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Hồng Hưng có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ khách sạn. Công ty là Công ty con của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, với vốn Điều lệ là 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng). Tổng số cổ phần Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc nắm giữ đến thời điểm 30/9/2017 theo mệnh giá là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng), chiếm 83,33 % vốn điều lệ Công ty.

Trương Quang Hải