Công văn về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/05/2023

Công văn số 52/2023/CV-AAV ngày 30/5/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Công văn về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.