CBTT: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV

22/07/2022

Công văn số 118/2022/CV-AAV ngày 22/7/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Ngày 22/7/2022 Công ty cổ phần AAV Group nhận được công văn số 4639/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.