Công văn số 100/2022/CV-AAV

18/06/2022

Công văn số 100/2022/CV-AAV ngày 18/6/2022 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Ngày 18/6/2022, Công ty cổ phần AAV Group nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 15 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 17/6/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.