Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc trao sổ đỏ (đợt 1) cho khách hàng tại dự án Âu Cơ

02/02/2015

Ngày 31/01/2015, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (đợt 1) cho 25 khách hàng của dự án Cụm dân cư đô thị cạnh Khu sinh thái Âu Cơ, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

Khởi công xây dựng từ đầu năm 2014, Dự án Cụm dân cư đô thị cạnh Khu sinh thái Âu Cơ, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương đã nhanh chóng triển khai đến cuối năm 2014 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đủ điều kiện chuyển nhượng đất ở cho các khách hàng. Trong giai đoạn kế tiếp, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp tục trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các khách hàng còn lại.

Cụm dân cư đô thị cạnh Khu sinh thái Âu Cơ là dự án được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 04121000663 ngày 25/3/2013, chủ đầu tư là Liên danh Việt Tiên Sơn – Thăng Long (do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc làm đại diện Liên danh). Dự án triển khai nhằm giải quyết các tồn tại của khu đất xen kẹp, khắc phục các vấn đề ô  nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị, tăng thêm quỹ đất ở cho cộng đồng dân cư đồng thời góp phần tăng thu cho Ngân sách. Dự án cũng là một trong các dự án do Việt Tiên Sơn đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đang trong giai đoạn nước rút hoàn thiện xây dựng hạ tầng, đóng góp nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và bàn giao đất ở cũng như các thủ tục chuyển nhượng cho khách hàng.