Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chuẩn bị cho việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

27/09/2018

Để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Mã chứng khoán AAV) vào ngày 29/9/2018 sắp tới, sáng ngày 25/9/2018 Công ty tổ chức họp Hội đồng lãnh đạo nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể và thống nhất một số nội dung chương trình trong Đại hội nhằm mục đích để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đúng theo kế hoạch đã được HĐQT Công ty đề ra.

Đến dự cuộc họp gồm có đông đủ thành viên trong Hội đồng quản trị, Hội đồng lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát và nhân sự có liên quan đến việc Tổ chức Đại hội.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng Lãnh đạo AAV

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp quán triệt về tầm quan trọng của việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần này, đồng thời phân công nhiệm vụ đến từng thành viên. Các thành viên Ban lãnh đạo đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để Đại hội sắp tới thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT AAV chủ trì cuộc họp

Theo kế hoạch, ngày 29/9/2018 (Thứ 7) Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhằm thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2019-2021 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

Ban truyền thông AAV