Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh nhận Giấy khen của Cục thuế tỉnh Hải Dương

13/11/2019

Ngày 13/11/2019 tại thành phố Hải Dương, Cục thuế tỉnh Hải Dương tổ chức “Hội nghị tuyên dương người nộp thuế, hướng dẫn chính sách thuế và đối thoại với Doanh nghiệp năm 2019”. Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh vinh dự là một trong 14 doanh nghiệp trong toàn tỉnh được đón nhận Giấy khen của Cục thuế tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật Thuế năm 2018.

Giấy khen của Cục thuế tỉnh Hải Dương tặng Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh

Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh là Công ty con của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc có trụ sở chính tại Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng máy phục vụ cho vận tải, xây dựng công trình và dịch vụ đi kèm, với vốn Điều lệ là 48 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang thuê ba bãi tập kết thiết bị: Bãi tập kết tại Hải Phòng có diện tích khoảng 5.000m2, Bãi tập kết tại Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội có diện tích khoảng 7.000 m2; Bãi tập kết ở quận Gò Vâp, TP HCM có diện tích khoảng 10.000 m2.

Năm 2018, Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh có tổng doanh thu 130,47 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 8,3 tỷ đồng, số tiền thuế nộp cho nhà nước là 4,809 tỷ đồng (bao gồm các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài…). Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh luôn xác định rõ vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Song song với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm sâu sát chỉ đạo nhằm đảm bảo Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước được đúng, đủ và kịp thời.

Phan Hải - Ban truyền thông AAV