CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading

13/06/2023

Công văn số 54/2023/CV-AAV ngày 13/6/2023 của Công ty cổ phần AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.