CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ bốn ngày 24/12/2021.

28/12/2021

Ngày 28/12/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ bốn ngày 24/12/2021.

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY.