CBTT: Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tồng giám đốc của ông Nguyễn Trọng Điều

29/10/2021

Ngày 29/10/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tồng giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của ông Nguyễn Trọng Điều, thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY