CBTT: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV

24/11/2021

Ngày 24/11/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được Công văn số 7690/UBCK-QLCB, ngày 23/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV.

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY