CBTT: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AAV

17/08/2022

Công văn số 134/2022/CV-AAV ngày 17/8/2022 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Ngày 17/8/2022 Công ty cổ phần AAV Group nhận được Công văn số 5423/UBCK-QLCB ngày 16/8/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AAV.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.