AAV: Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch và phát triển bền vững

09/07/2020

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (HNXAAV) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, với hai ngành nghề trọng tâm là đầu tư kinh doanh Bất động sản, Thi công xây dựng công trình. Công ty xác định trọng tâm phát triển dựa trên việc phục vụ tối đa lợi ích của khách hàng, của cộng đồng, qua đó bảo đảm tăng trưởng bền vững, cũng như tối đa lợi ích cho các nhà đầu tư, cổ đông, bảo đảm môi trường làm việc và phát triển thuận lợi cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

Năm 2019, AAV vinh dự được lọt vào TOP 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - Nhóm vốn hóa nhỏ. Năm 2020, AAV là một trong các doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và lọt vào danh sách 45 doanh nghiệp được đề cử cho giải thưởng cho Top 3 DNNY có hoạt động IR tốt nhất năm 2020.

Trụ sở Công ty

Cải thiện chất lượng quản trị và minh bạch trong công bố thông tin

Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp niêm yết, AAV luôn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong công bố thông tin. Việc công bố thông tin định kỳ được chú trọng, cập nhật đúng hạn, kịp thời và chất lượng giúp các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nhanh chóng các thông tin quan trọng của công ty một cách đầy đủ và chính xác trên website công ty, từ đó tạo niềm tin cũng như mang đến những giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư.

Trong nhiều năm qua, ĐHĐCĐ thường niên của công ty được tổ chức thành công và thu hút được sự tham dự cũng như đồng thuận cao của cổ đông. Cổ phiếu AAV luôn được quan tâm và có tính thanh khoản tốt, thu hút nhà đầu tư, góp phần tạo nên giá trị bền vững và khẳng định vị thế công ty.

Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được thể hiện ngày càng lớn hơn trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho AAV, như duy trì thường xuyên các phiên họp HĐQT, BKS thường kỳ như: Năm 2019, HĐQT tổ chức 22 cuộc họp, Ban Kiểm soát tổ chức 6 cuộc họp và trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT tổ chức 6 cuộc họp, BKS tổ chức 3 cuộc họp… ngoài những phiên thường kỳ HĐQT, BKS còn tổ chức các phiên họp theo các chủ đề phục vụ công tác quản trị công ty. Bên cạnh đó, tính đa dạng của HĐQT, thể hiện qua sự gia tăng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức lĩnh vực/ngành nghề…trở nên cần thiết.

Công ty từng bước áp dụng các thông lệ tốt như phân công các thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự và Lương thưởng nhằm hỗ trợ các hoạt động của HĐQT hiệu quả hơn. Theo kế hoạch, AAV cũng sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò của quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý rủi ro, cũng như tính minh bạch trong hoạt động của công ty, vai trò của thành viên HĐQT độc lập.

AAV cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy, công ty cũng thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn, hội nhập hơn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Xác định con người là nhân tố cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, AAV rất quan tâm và coi trọng đến công tác đào tạo cho ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cán bộ công nhân viên trong công ty.

Hàng năm, công ty đều cử người lao động tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, buổi tọa đàm nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động để đáp ứng tốt với các chính sách pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của công ty. Năm 2019, công ty đã cử các nhân viên tham gia 14 chương trình đào tạo, tập huấn, trong đó: tham gia 03 khóa đào tạo về công tác nhân sự, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tham gia 2 lớp đào tạo sử dụng hệ thống quản lý thông tin công ty; tham gia 2 lớp về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động; tham gia 3 lớp đào tạo về nghiệp vụ chính sách thuế, kế toán…Theo kế hoạch trong năm 2020, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế…

Công ty thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm thị Cấm tại huyện Tứ Kỳ

Nâng cao trách nhiệm với môi trường và xã hội

Các hoạt động xã hội, từ thiện được công ty quan tâm và thường xuyên tổ chức trong suốt thời gian hoạt động như: các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động từ thiện cho các nạn nhân chất độc da cam, các hộ gia đình nghèo, chương trình xuân ấm tình người, quỹ phòng chống thiên tai, ngày hội hiến máu tình nguyện, tài trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19… Tổng số kinh phí tài trợ cho các hoạt động từ thiện xã hội của công ty trong năm 2019 là hơn 800 triệu đồng, đặc biệt trong tháng 4 năm 2020 công ty hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và tặng quà cho các chốt kiểm dịch tại địa phương với số tiền là gần 100 triệu đồng. Đây là các hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội tốt.

Tặng quà cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bên cạnh đó, AAV luôn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình với môi trường và xã hội. Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước, đã thanh toán đầy đủ các khoản như: Tiền thuê đất, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…Số tiền nộp ngân sách Nhà nước (Năm 2019: 11.5 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2020: 1.7 tỷ đồng).

(Theo https://vietstock.vn/)