AAV được công bố lọt vào Top 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất nhóm vốn hoá nhỏ năm 2019

28/11/2019

Tối ngày 27/11, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2019 đã diễn ra tại Khách sạn The Reverie Saigon (TP.HCM), với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện hơn 200 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (MCK: AAV) vinh dự được lọt vào TOP 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất - Nhóm vốn hóa nhỏ năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT (đứng thứ hai từ trái sang) đón nhận Giải Top 5 doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp thực hiện và công bố. Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ  đông, đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, đảm bảo công bố thông tin và minh bạch, nêu cao trách nhiệm và vai trò của HĐQT và Ban lãnh đạo doanh nghiệp

Với bộ tiêu chí đánh giá quản trị Công ty được Ban tổ chức xây dựng dựa trên nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị Công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, hoạt động công bố thông tin định kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty đón nhận Giải thưởng

Thời gian qua, Ban lãnh đạo AAV đã định hướng Công ty theo con đường phát triển bền vững. Thực hiện công bố thông tin kịp thời và minh bạch về tài chính, Báo cáo thường niên của doanh nghiệp ngày càng được đổi mới và hướng đến phát triển bền vững, mục tiêu hoạt động Công ty mang lại lợi ích hài hòa cho cổ đông, nhà đầu tư, người lao động, đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội,

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đạt được kết quả xếp hạng quản trị doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất năm 2019, điều này góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu AAV và tiếp thêm động lực để Công ty không ngừng nỗ lực hoạt động và phát triển bền vững.

Phan Hải - Ban truyền thông AAV