AAV được công bố vào vòng chung khảo Top Doanh nghiệp có tình hình quản trị Công ty tốt VLCA 2021 – Nhóm vốn hóa nhỏ

02/11/2021

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV) được thành lập năm 2010, là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề với cấu trúc hệ sinh thái đa dạng, toàn diện: BĐS đất nền, BĐS nghỉ dưỡng, Khách sạn - Nhà hàng, TTTM, Bệnh viện, Trường học, Cụm Công nghiệp….. Công ty có đội ngũ Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, nhân viên giàu năng lực, kinh nghiệm; các hoạt động của Công ty luôn được công khai, minh bạch, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như đối tác, khách hàng.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp thực hiện và công bố. Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ đông, đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, đảm bảo công bố thông tin minh bạch, nêu cao trách nhiệm và vai trò của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 
Năm 2021, ở hạng mục báo cáo quản trị công ty, có 90 doanh nghiệp có nội dung báo cáo quản trị công ty tốt nhất được chọn vào Vòng Chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa, mỗi nhóm 30 doanh nghiệp. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (HNX : AAV) được công bố lọt vào Top Doanh nghiệp có tình hình quản trị Công ty tốt vào vòng chung khảo VLCA 2021 - Nhóm vốn hoá nhỏ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được lọt vào vòng Chung khảo cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết. Trước đó, năm 2019, AAV vinh dự được lọt vào TOP 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất - Nhóm vốn hóa nhỏ; Năm 2020 AAV được công bố lọt vào TOP 5 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2020 - Nhóm vốn hóa nhỏ.
Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên, mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, các công bố thông tin định kỳ… Kết quả chấm sơ khảo quản trị công ty sau đó được soát xét bởi Big 4 trước khi được chọn lọc để đưa vào vòng chấm chung khảo. Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay được xây dựng từ các nguyên tắc quy định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN, và các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD. Năm nay, quản trị công ty giữ nguyên Bộ tiêu chí không thay đổi, chỉ cập nhật các tham chiếu điều khoản nội dung theo quy định mới của luật.
 
Với sự kiện được công bố vào vòng chung khảo Top Doanh nghiệp có tình hình quản trị Công ty tốt VLCA 2021 - Nhóm vốn hoá nhỏ sẽ giúp AAV có thêm động lực để ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản trị công ty, đảm bảo minh bạch thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư, tuân thủ đầy đủ các thông lệ trong nước, tiến tới hoàn thiện báo cáo theo các chuẩn mực của khu vực và quốc tế nhằm tự nâng hạng cho chính mình và góp phần vào quá trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Ban truyền thông AAV